Varumärken och systempatent för stärkt marknadsposition

Varumärken och systempatent för stärkt marknadsposition

Som komplement till det tekniska systempatent som Energeotek AB - via vår samarbetspartner AWA Patent- lämnade in för registrering runt årsskiftet har nu även registreringarna av varumärket ”ENERGOETEK” (reg nr 013312368) samt ”NxGeo” (reg nr 013318365) slutförts. Registreringarna som sker i samarbete med von lode advokat AB gäller fram till 1 oktober 2024.

” Inte minst inför våra planerade internationella satsningar känns det bra att ha ett färdigt och heltäckande EU-skydd för namn och produkt till att börja med i 10 år ” kommenterar Anna-Maria Bérégi Amneus, VD i Energeotek AB.