Naturvårdsverket beviljar stöd för Karlskogas energiomställning genom geotermi.

Naturvårdsverket har idag beslutat bevilja stöd till Energeoteks med konsortiepartners ansökan om stimulans för planen om att fullfölja den inledda förstudien för geotermisk pilotetablering i Karlskoga. Förstudien innefattar etableringsplanen av 15 MW fjärrvärmekapacitet med hjälp av Energeoteks innovativa systemlösning NxGeo® för förnyelsebar utsläppsfri energi. Förstudien för NxGeo-systemet fullföljs under 2017 av Energeotek med partners i nära samverkan med Karlskoga Kommun genom Karlskoga Energi & Miljö, Karlskoga Näringsliv och Alfred Nobel Science Park.

Statens genom Naturvårdsverkets beviljade stöd till Karlskoga ingår som en del i ett större nationellt program gällande ”Stöd för strategisk användning av spetsteknik för hållbar stadsutveckling”. Naturvårdsverkets stöd utgör en viktig delstimulans till Karlskoga-regionens ambitioner att bli en av världens första Smarta Hållbara Städer för att stödja samhällets utveckling, näringsliv och välfärd.

Bild: Exempel exteriör utformning av Energeoteks förnyelsebara utsläppsfria NxGeo-anläggningar

2017-05/byggnad-ex.jpg