Karlskoga galan 2012 Energeotek tilldelas priset Årets Innovation

Under Karlskoga galan 2012 tilldelades Energeotek det prestigefyllda priset Årets Innovatör med motiveringen från juryn:

Årets innovatör - Anna-Maria Béregi Amnéus
Motivering: Pristagaren i denna kategori beskrivs som en sann entreprenör, som en kreativ och orädd person, som är beredd att kämpa för sina idéer. Hon arbetar för att skapa utveckling inom utvinning av miljövänlig och förnyelsebar geotermisk energi till elproduktion. Hennes arbete med geotermisk energiutvinning har uppmärksammats både i och utanför Karlskoga. Vinnarens företag, Energeotek AB, bygger kraftvärmeverk, som utnyttjar jordens inre energi, den geotermiska energin. Fjärrvärmen kan användas till att värma upp lokaler, men också till att lokalt omvandlas till fjärrkyla.

2017-02/1247851-jpg-735648img699.jpg
2017-02/diplom-karlskoga.jpg