Första bidraget till ny geotermi

Pressmeddelande • Jun 02, 2017 14:56 CEST

Sveriges första djupgeotermiska kraftvärmeverk kan bli verklighet i Karlskoga. Det hoppas Naturvårdsverket vilka som första svenska myndighet nu praktiskt vill stimulera utvecklingen av ett nytt miljövänligt och förnyelsebart energialternativ eller komplement till i första hand sol-, vind- och vattenkraft.
Bidraget på 1,7 miljoner kronor är del i ett innovationsprogram med målet att stötta satsningar på spetsteknologier till morgondagens smarta hållbara städer. I satsningen på en geotermisk förstudie i Karlskoga kommer bland andra kommunen och dess energibolag samt Alfred Nobel Science Park att delta.
”Målet är att vi i Karlskoga ska bygga världens första geotermiska kraftvärmeverk baserat på vårt koncept NxGeo. Systemet baseras på nya exploaterings- och borrtekniker samt värmeväxlingsdesign för att utvinna lågtempererad värm från jordens inre för att producera el, fjärrvärme, fjärrkyla samt energi för kompletterande uppvärmningsbehov. Anläggningen som blir den första i sitt slag ska när den står klar om några år producera 15 MW energi till det lokala fjärrvärmenätet. Detta motsvarar halva årsbehovet, minskade årliga bränslekostnader på 15 miljoner kronor samt medför en avsevärd minskning av miljöpåverkan från dagens bränslen”, kommenterar Anna-Maria Béregi Amnéus, VD och grundare av energiföretaget Energeotek AB som utvecklat tekniken.
Mer information finns på www.energeotek.se eller via amba@energeotek.se

Energeotek har utvecklat en teknik och ett system för att med hjälp av jordens inneboende geotermiska energi producera el, fjärrvärme, fjärrkyla och energi för kompletterande lågtemperaturbehov som badhus, livsmedelsproduktion mm. Systemet Energeotek NxGeo innefattar allt från avancerad tredimensionell borrning till energiomvandling.