Energeotek samverkar med partnern Plantagon och 24 andra företag kring den nya ISO-standardieringen för Smarta Hållbara Städer

Energeotek i samverkan med partnern Plantagon och 24 andra teknik- och vetenskapsspecialister och internationella organisationer medverkar till den nya ISO-standardieringen för Smarta Hållbara Städer. Energeotek är det ena av endast två utvalda energiteknikspecialister (det andra energibolaget är Tekniska Verken) som bidrar till den internationella ISO-standardiseringen. Energeoteks uppdrag och roll är att bidra med systemteknik och know-how inom förnyelsebara energiteknikområdet med fokus på geotermi beträffande definitionerna för Smarta Städer. Samarbetet är f.n. ett förslag som är inlämnat Februari 2017 genom EU-ramverket för forskning och utveckling inom definitioner och standarder för hållbar samhällsutveckling"Horizon2020".

2017-02/green-city-lu-epost.jpg