Energeoteks delegation till Jakarta-Indonesien med Energi- & Samordningsminister Ibrahim Baylan

Energeoteks samarbete med Regeringen och Energi- och Samordningsminster Ibrahim Baylan bereder nya möjligheter för etableringar av Energeoteks nya och innovativa system NxGeo för lågtempererad geotermisk energiomvandling till el, värme och kyla. Delegationsresan genomförs i samverkan med Business Sweden och Energimyndigheten samt Sveriges Ambassad i Jakarta. Även Energimyndighetens Generaldirektör Erik Brandsma medverkar. Redan under 2015 inleddes samarbetet med Minister Ibrahim Baylan samt med hans kollega Minister Mikael Damberg för att presentera och förklara den nya banbrytande innovationen NxGeo och dess karaktäristik och egenskaper för etablering av skalbara lågtempererade geotermiska förnyelsebara och utsläppsfria system för energiomställningen både i Sverige, Asien och Globalt.

Indonesien med sin vidsträckta geografi och befolkning på över 120 miljoner ligger ur de geotermiska perspektiven delvis på de mycket fördelaktiga särskilt geotermiskt varma områdena "ring-of-fire" vilket förklarar varför några av världens största konventionella högtemperaturbaserade geotermiska anläggningar redan finns och nu byggs ut i Indonesien. Trots detta är idag över 20% av den indonesiska befolkningen i princip helt utan elektricitet, och det stora landet med dess också över 17.000 öar är i övrigt till mycket hög grad helt beroende av kraftigt miljöbelastande fossibaserad energiförsörjning. Energeoteks nya lågtempererade NxGeo-system, som till skillnad från de konventionella högtempererade geotermisystmen kan etableras i princip överallt i Indonesien, röner därför stort intresse bland indonesiska regeringen, kommuner, städer, öar, flygplatser, infrastruktur-, energi- och byggsektorn m.m.. Energeoteks team med förstärkning från Indien, genom joint-venturebolaget Energeotek-Effibar deltar också på plats och breddar samarbets- och projektmöjligheterna mellan Indonesien, Sverige och Indien.

Energeoteks kontakter med indoneiska energimyndigheten och industrin har redan resulterat i inledande partners i Indonesien tillsammans med vilka etableringar av NxGeo-system nu planeras. Nyckelfrågorna handlar bl.a. om att hjälpa de indonesiska parterna med projektfinansieringen. Indonesiska regeringen och de indonesiska intressenterna ser även med stort intresse fram emot på att besöka planerade NxGeo pilot-och demonstrationsanläggningar i Sverige. Energeotek har därför utvecklat en strategiplan och ett konstruktivt förslagspaket till svenska och indonesiska regeringarna för att ytterligare stimulera utveckling och etableringarna av dessa nya innovativa lågtempererade NxGeo geotermisystem för omvandling till elektricitet, värme, kyla och kaskadbaserade energiappliaktioner. NxGeo-systemen kan även användas för högt eftertraktad förnyelsebar basenergiförsörjning för produktion av rena transportbräsnslen samt för rening och avsaltning av vatten. Förslaget i dess för delegationsagendan anpassade form överlämnades till svenska och indonesiska regeringen och berörda parter under delegationsveckan som en del i den pågående arbetsprocessen att bereda vägen för de första NxGeo pilot- och demonstrationsanläggningarna i Indonesien, Sverige och Indien m.fl. platser.

Bildtexter:

På bilderna några av Energeoteks medverkande i samarbetet med Energi- och Samordningsminister Ibrahim Baylan inkluderande bl.a. Mr. Umesh Singh, Effibar-Energeotek, Simon Paul, Energeotek, Kanslirådet Per-Anders Widell, Sveriges Regering och Sveriges Ambassdör i Jakarta-Indonesien, Johanna Brismar Skog samt Indonesiens Energiminister Mr. Ignasius Jonan.

2017-02/img-20170216-wa0004.jpg
2017-02/img-20170216-wa0005.jpg
2017-02/img-20170216-wa0000.jpg
2017-02/img-20170216-wa0002.jpg
2017-02/img-20170216-wa0001.jpg
2017-02/img-20170216-wa0003.jpg
2017-02/img-20170216-wa0007.jpg
2017-02/img-20170216-wa0006.jpg