Energeotek listas på Stockholm Cleantech Hotlist bland Europas ledande innovationsbolag

Energeotek samt den nya innovativa systemtekniklösningarna och affärsmodellerna för etablering av lokalt producerad, förnyelsebar, ren och kostnadseffektivare basenergi s.k. NxGeo-anläggningar, listas idag på Stockholm Cleantech Hotlist bland Europas ledande cleantech- och innovationsföretag. Energeoteks nya innovation NxGeo bygger på integration och systemteknisk integration av en serie teknologiska banbrytande landvinningar inom förnyelsebar geotermisk energi som potentiellt kan bli en ny energirevolution gällande ren och kostnadseffektivare energi i Sverige och globalt. Nomineringen och listningen på Stockholm Cleantech Hotlist är ännu en bekräftelse på potentialen i Energeoteks nya energisystem NxGeo och syftar till att möjliggöra effektivare kunskaps- och informationsspridning till beslutsfattare, investerare, kunder bland exempelvis regeringar, myndigheter, städer, kommuner, industrier, energibolag, fastighetsbolag, investorer samt politiker och allmänhet om de enorma nya möjligheter som öppnas med Sveriges nya spjutspetssystem inom lågtemperaturbaserad förnyelsebar geotermisk energiomvandling i Sverige och globalt. Mer information på www.energeotek.se

kort fakta om Stockholm Cleantech Hotlist

Stor-Stockholmsregionen i ett brett perspektiv är världsledande inom cleantech och miljöteknik. Nu blir det lättare för investorer och olika intressenter att finna partners i Stor-Stockholmsregionen. Stockholm Cleantech Hotlist listar regionens hetaste investeringsmöjligheter för investorer, samhällsbyggare och allmänhet. Sedan lanseringen finns 38 företag på listan. Bakom Stockholm Cleantech Hotlist står Stockholm Business Region Development med det viktiga uppdraget att med utgångspunkt av Stor-Stockholmsregionens resurser, kompetenser, forskningi och företag marknadsföra, främja investeringar, etableringar och internationalisering samt samarbeten gällande ledande spjutspetsteknik för hållbar energi och samhällsutveckling.

Mer information se http://www.investstockholm.com/Cleantech-Hotlist/

kort fakta om Energeotek NxGeo

Energeoteks geniala systemteknik NxGeo erbjuder nu svaret och lösningen på den sedan tidigare stora utmaningen inom den geotermiska industrin att kostnadseffektivare komma den geotermiska värmen i lägre temperaturer, samt möjligheterna att kunna omvandla låga värmetemperaturer, från cirka 50 grader Celsius till elektricitet, värme och kyla samt kaskadbaserad energi. Principen är lika enkel som genial, under dina fötter djupt nere i berggrunden finns ständigt, dag som natt, värme som skapas av jordklotets innersta ständiga och gigantiska värmealstrande processer som dessutom sprider sig genom hela jordklotet. NxGeo anläggningarna erbjuds i princip överallt landbaserat på jordklotet och Energeotek erbjuder nu NxGeo-anläggningar i Sverige och internationellt i storlekar från cirka 2 MW elektricitet och 9 MW värme (räcker som jämförelse i Sverige till värme och elektricitet komplett till cirka 3500 bostäder) och större anläggningar beroende på kundernas behov och önskemål. För städer och större samhällen oc stora industrier erbjuder Energeotek antingen större NxGeo-anläggningar alternativt flera mindre anläggningar s.k. NxGeo-kluster som sammanlänkas för att göra samhället mer energisäkert och lastbalanserat.

Mer information se www.energeotek.se

kort fakta om geotermisk energi

Jordklotets geotermiska värmeprocess kan på många sätt jämföras med solens värmestrålning och har funnits ändra sedan jordskotets skapelse många miljoner år tillbaka. Den geotermiska energiresursen är svindlande stor och innehåller ofattbara mängder energi i form av ständig värme. Den geotermiska värmen resulterar i att 99% av jordklotets massa är varmare än 1000 grader C. och endast 0,1% av jordklotets massa är kallare än 100 grader C. Vi bor således på en enormt het planet vilket också, tillsammans med bl.a. solens, vattnets och syrets inverkan på jordklotet, är avgörande delar i jordklotets funktion och livsbetingelserna för allt levande på jordklotet. I energitekniska termer finns en avgörande kompletterande fördel för geotermisk energi jämfört med sol-, vind- och vattenenergin. Den geotermiska energin dvs. värmen finns inte bara i närmast obegränsade mängder utan den är tillgänglig 24/7/365 dvs. oberoende av tidpunkt, klockslag, väderlek och säsong samt plats på jordklotet. Geotermisk energi anses därför av oberoende sakkunniga har den största och mest långsiktiga potentialen att bli en avgörande pusselbit i människans energiomställning från ändliga, miljöskadande och alltför riskfyllda energiresurser och -tekniker som fossila och nukleära bränslen till förnyelsebara, rena, lokalt producerade energilösningar.

Mer information se www.energeotek.se